Vákuové pokovovanie

Vákuové pokovovanie, ktoré je jednou s èinností spoloènosti ULAM, s.r.o., je technika nanášania tenkých vrstiev kovov, ich zliatin, oxidov, sulfidov a haloidov na kovový alebo aj nekovový povrch predmetov. Vákuové pokovovanie je možné použiu celého radu výrobkov. Typické priemyselné aplikácie :

- elektrónové disky,
-dekoraèné reflexné vrstvy na sanitárne obkladaèky, sklenené listely a dekoraènú keramiku,
- dekoraèné reflexné vrstvy na bižutérne sklá, MC chatony,
- vonkajší povrch a vnútorné odrazové plochy reflektorov batériových svietidiel,
- odrazové plochy bicyklových, motocyklových, automobilových, stropných a iných reflektorov,
- bohato tvarované súèasti stropných svietidiel,
- rôzne drobné plastové súèiastky,
- ozdobné nápisy a obrazce na krytoch zariadení,
- tónovanie celofánových fólií,
- optické vrstvy,
- aktívne, pasívne vrstvy snímaèov - piezokeramické, rezistívne, magnetické a iné,
- elektromagnetické tienenie krytov el. zariadení,
- elektródy a kontakty elektronických súèiastok,
- repasovanie reflexných vrstiev na kovových, plastových, sklenených povrchoch ( paraboly, zrkadlá, dekoraèné doplnky ).

Ukážka z našej tvorby

aplikacie pokovenia (158635 bytes)

Ceny vákuového pokovenia